O Nas

Dowiedz się dlaczego warto z nami współpracować

Kilka słów o Nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” na warszawskim Bemowie, to członkowie którzy dobrowolnie połączyli swoje siły w celu realizacji wspólnych celów i aspiracji. Głównym założeniem działalności jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ale także ekonomicznych, społecznych i kulturalnych zrzeszonych osób.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” została uruchomiona usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będącymi w zasobach naszej Spółdzielni.

Główne korzyści dla mieszkańców Spółdzielni:

  • możliwość zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży lub najmie na stronie internetowej Spółdzielni, w dedykowanej zakładce,
  • przygotowanie transakcji sprzedaży, za którą Spółdzielnia pobierze prowizję w wysokości połowy średniej rynkowej,
  • pomoc w rozliczeniu mediów między stronami transakcji,
  • członkom spółdzielni, którzy po sprzedaży mieszkań bądź przy nabyciu nowego lokalu, będą chcieli dokonać dodatkowych czynności prawnych udzielimy bezpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.
WYSOKI111
NISKI1

Obecnie w naszej spółdzielni zrzeszonych jest ponad 1400 osób, a całe osiedle ma ponad 2 900 mieszkańców. W zasób Spółdzielni Mieszkaniowej „LAZUROWA” wchodzą:

  • 1 347 lokali mieszkalnych (o statusie spółdzielczych własnościowych praw do lokali lub prawa odrębnej własności) w 15 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 78 179 m2 Wszystkie budynki zostały wybudowane w latach siedemdziesiątych i oddane do użytkowania w latach 1977 i 1978,
  • 111 lokali mieszkalnych (prawo odrębnej własności) w budynku oddanym do eksploatacji w 2015 roku, zarządzanym przez Spółdzielnię
  • 3 pawilony usługowe o łącznej powierzchni 2.534 m2.
  • parkingi naziemne: społeczne i strzeżone.

Teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zajmuje 14,4 ha powierzchni gruntu, który to w całości został oddany w wieczyste użytkowanie do 2101 roku. Oznacza to, że stan prawny wszystkich działek jest uregulowany.